FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

 ראשי  >   עשייה מבוססת ראיות בסיעוד > חיפוש הראיות בספרות

      סיעוד מבוסס ראיות

Evidence Based Nursing

 

   חיפוש הראיות בספרות (Acquire)

הרעיון שמאחרי EBN   ניסוח השאלה חיפוש הראיות בספרות הערכת חוזקן של הראיות יישום הראיות הערכת העשייה משאבים

 

בשלב זה יהיה עליכם להחליט לאילו מקורות מידע עליכם לגשת. יש שני סוגי מקורות מידע - ראשוני ומשני.

מקור מידע ראשוני הוא מדווח במקור על מחקר, סקר או תופעה. מי שמצא את הראיות הוא מי שמדווח עליהם מיד ראשונה.  במרבית המקרים ניתן למצוא את הדיווחים במאמרים מכתבי עת, אך גם בהרצאות שהוצגו בכנסי מחקר.

את המאמרים אפשר למצוא הן בכתבי העת עצמם והן דרך מאגרי מידע. מאגרי מידע כגון PubMed הרפואי הוא מאגר מידע בו נמצא את פרטי המאמר וכן קישור לספקי מידע שונים (מו"לים) שמחזיקים מאמרים שונים בפורמט PDF. במאגר המידע הסיעודי CINAHL, מכיוון שהמאגר עצמו שייך לספק מידע (EBSCO), אפשר למצוא גם את הפרטים הביבליוגרפיים וגם את המאמר עצמו.

את ההרצאות מכנסים ניתן למוא הן במאגרי המידע (הם נקראים Proceedings) או באינטרנט (באמצעות  Google Scholar)

 

איך יודעים לאיזה סוג מחקר כדאי לגשת?

למרות שאין לכך חוקים של ממש, באופן כללי יש קשר בין התחום בו המחקר עוסק לבין המתודולוגיה שלו:

1. טיפול  (Therapy)  - מחקרים העוסקים בשאלות כיצד לבחור טיפולים שעושים יותר תועלת מאשר נזק   וששווים את המאמץ והעלות של השימוש בהם.

2. אבחון (Diagnosis) – מחקרים העוסקים בשאלה כיצד לבחור ולפרש בדיקות אבחון, על מנת לאשר או שלול אבחנה, תוך התחשבות בדיוק, בסגוליות, עלות, בטיחות וכו'.

שיטת המחקר המתאימה ביותר בשני המקרים הנ"ל היא (Randomized Controlled Trial (RCT

3. פרוגנוזה (Prognosis) - מחקרים העוסקים בשאלות כיצד להעריך את  המסלול הקליני של המטופל לאורך הזמן ולצפות סיבוכים צפויים של הבעיה.

שיטות המחקר המתאימות ביותר הן Cohort Study או Case-Control Study או Case Study

4. אטיולוגיה (Etiology) - מחקרים העוסקים בזיהוי גורמי מחלה.

שיטת המחקר המתאימה ביותר היא Cohort Study

ניתן לקרוא עוד בנושא סוגי מאמרים כאן.

 

מקור מידע משני הוא מקור שמסכם ומעריך מקורות מידע ראשוניים על מנת לאפשר הסקת מסקנות לגבי הידוע על נושא או על תחום מסוים. זאת אומרת שמי שמדווח על הראיות הוא לא החוקר עצמו אלא מישהו שאסף מידע על אותו חוקר ואחרים. מקורות מסוג זה יכולים לתת רקע לשאלות כלליות כגון על מחלות, התערבויות, תרופות או מושגים. סוגים של מקורות משניים כוללים חמרים מודפסים או מקוונים: סקירות,סינתזות וניתוחים, אנציקלופדיות, מאמרי מערכת, ביבליוגרפיות, מאגרי מידע ביבליוגראפיים, עלונים וניוזלטרים, נהלי עשייה ותדריכים, מידע להדרכת מטופלים, ועוד.

לקריאה נוספת על סוגי מקורות מידע

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014