FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

 ראשי  >   עשייה מבוססת ראיות בסיעוד > הערכת חוזקן של הראיות

      סיעוד מבוסס ראיות

Evidence Based Nursing

 

                    יישום הראיות

הרעיון שמאחרי EBN   ניסוח השאלה חיפוש הראיות בספרות הערכת חוזקן של הראיות יישום הראיות הערכת העשייה משאבים

 

זהו השלב שבו תשלבו בין הראיות שמצאתם בספרות, למומחיות הקלינית שלכם ולצרכים והערכים הייחודיים של המטופל.

לא כל ראיה אמפירית (מחקרית), ולו גם המוצקה ביותר, ניתנת ליישום.

ברמה האישית, יתכן והמסקנות שהוצגו בראיות אינן ממש מותאמות למצב הקליני הייחודי (למשל הראיות מראות שמטופלים במצב מסוים מגיבים באופן הטוב ביותר לאנטיביוטיקה מסוימת, המטופל בו אתם מטפלים רגיש לאותה אנטיביוטיקה). תתכן גם התנגשות בין מה שקראתם בספרות לבין מה שמקובל ברמת המחלקה או המוסד מבחינת מדיניות. במקרה כזה, יתכן שיהיה עליכם לשכנע אנשי מפתח לשנות מדיניות או נוהל בנוגע לראיות שמצאתם.

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014