FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

 ראשי  >   עשייה מבוססת ראיות בסיעוד > ניסוח השאלה

       סיעוד מבוסס ראיות

Evidence Based Nursing

 

              ניסוח השאלה (Ask)

הרעיון שמאחרי EBN   ניסוח השאלה חיפוש הראיות בספרות הערכת חוזקן של הראיות יישום הראיות הערכת העשייה משאבים
 

המפתח לקבלת מידע מתאים הוא לשאול את השאלה הנכונה.

השלב הראשון בתהליך הוא שלב ניסוח השאלה. המסגרת המקובלת לניסוח שאלות קליניות נקראת בלעז PICO - קיצור שיזכיר את המרכיבים הנחוצים בניסוח השאלה:

Population

או

Patient

אוכלוסייה מגדיר את האוכלוסייה שאליה ברצוננו להתייחס. לדגומא:

- מטופלים בגילאי +65 לאחר אירוע מוחי

- בני נוער המועמדים לעבור ניתוח בריאטרי

 

Intervention התערבות מגדיר את ההתערבות שברצונכם לבדוק. לדוגמא:

- הורדה מהמיטה לאחר אירוע מוחי

- מתן הדרכה לקראת ניתוח ביחד עם ההורים

Comparison השוואה מגדיר חלופות אפשריות שברצונכם להשוות להתערבות. לדוגמא:

- הורדה מהמיטה על סמך מצב הכרה, לעומת הורדה מהמיטה על סמך יכולת הניידות.

- מתן הדרכה נפרדת לנער/ה ולהורים.

Outcome תוצאה מגדיר מהי התוצאה המצופה עבור המטופל/ אוכלוסייה. לדוגמא:

- מניעת סיבוכי שכיבה

- השגת שיתוף פעולה והיענות לטיפול

לפי הדוגמאות שניתנו לעיל לניסוח לפי PICO, השאלות בניסוחן הסופי יהיו (האותיות הוכנסו לצורך הבהירות):

1. האם ניוד (I) מטופלים בני +65 לאחר אירוע מוחי (P) לצורך מניעת סיבוכי שכיבה (O) יבוצע על סמך מצב הכררתם או על סמך יכולת הניידות שלהם (C)?

2. האם הדרכת (I) בני נוער המועמדים לניתוח בריאטרי (P) עם / בלי הוריהם (C) ישפר את היענותם לטיפול לאחר הניתוח (O)?

הניסוח הנ"ל יאפשר התייחסות לכל מילות החיפוש והמושגים החשובים למציאת המידע הנכון ביותר.

 

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014