FreeFind  איך לחפש באתר

 

 ראשי  >  מיומנויות למידה > כללי רישום וציטוט מקורות

כללי רישום וציטוט מקורות

כללי הציטוט שלהלן מתייחסים לסיעוד ולמדעי החברה ומתבססים על סגנוןכתיבה והציטוט של ה APA) American Psychological Association) מהד' שישית:

American Psychological Association. (2009). Publication manual for the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

 

תוכן עניינים

          מידע כללי

          ציטוט רשימת מקורות בסוף העבודה:

ספר

ספר ערוך

ספר –  עד שישה מחברים

ספר – יותר משישה מחברים

מאמר מתוך ספר ערוך (קובץ מאמרים)

ספר - מהדורה שניה ואילך

במדור מיומנויות למידה דף  ובו קישור לאתר המציע (חינם ומיידי!) שירות כתיבת פריטים ביבליוגרפים בסגנון הרצוי (לדוגמא - APA ). מכניסים את פרטי הספר / מאמר / אתר ובלחיצת כפתור מקבלים  את אופן הרישום הנכון והמקובל לפריט.

בדף הקישור הסבר בעברית כיצד להשתמש בכלי....

היכנסו עכשיו!

  ספר - תרגום, עריכה ושנת הוצאה

  ספר - פרק מתוך סדרה

  מאמר מכתב-עת

  עבודת מ.א. (תיזה) או דוקטוראט (דיסרטציה)

  עיתון יומי

  ערך מאנציקלופדיה

  ערכים הכתובים בשפת מקור (שאינה אנגלית) ובאותיות לטיניות

  ערכים הכתובים בשפת מקור בכתב לא מערבי או עברי

 

מקורות אלקטרונים:

 

 מאמר מכתב עת אלקטרוני מהאינטרנט המבוסס על מקור מודפס

 מאמר מתוך כתב עת שמופיע רק באינטרנט

 כתבה או מאמר מתוך אתר אינטרנט

 עותק אלקטרוני של מאמר מתוך מאגר מידע

 ספר אלקטרוני

 

איך מאזכרים מקור אלקטרוני כשחסר פרט כלשהו?

 

הערה: על אופן ציטוט מקורות בגוף העבודה ניתן לקרוא כאן.

 

קיצורים מקובלים באנגלית:

 • chap. for chapter

 • ed. for edition

 • rev. ed. for revised edition

 • 2nd ed. for second edition

 • Ed. for Edited by

 • (Eds.) for multiple editors

 • Trans. for Translated by

 • p. for page number, with a space after the period

 • pp. for page numbers (plural)

 • Vol. for a specific Volume

 • vols. for a work with xx volumes

 • No. for Number

 • Pt. for Part

 • Suppl. for Supplement,

 • Tech. Rep. for Technical Report

 

מידע כללי:

עיצוב הרשימה

*         רשימת מקורות תעשה ברווח שורות בודד בפריט עצמו, ושורת רווח  בין הפריטים.  

*         שורה ראשונה מיושרת לימין (עברית) או שמאל (אנגלית), שורות הבאות בכניסה תלויה.

*         אין צורך במספור הפריטים.

סדר הרשימה

*         מקורות בשפה העברית יובאו בנפרד קודם כל ולאחר מכן יובאו כל המקורות בשפה האנגלית.

*         ארגון הפריטים ייעשה אך ורק לפי סדר האלף-בית של שם המשפחה של המחבר (הראשון אם יש מספר  מחברים). אין למספר את המקורות.

*         אם יש שני מחברים ששם משפחתם מתחיל באותה אות, יש לערוך לפי סדר פנימי - על פי האות השנייה של שם המשפחה וכך הלאה. לדוגמא Brack יקדים את Bracken ו Clare יקדים את Clarins.

*         סידור מקורות שנכתבו על ידי אותו כותב:

1) פריטים שונים של מחבר אחד מסודרים לפי שנת הפרסום (מהקודמת למאוחרת).

2) פריטים של מחבר מסוים ומחברים נוספים, יסודרו לפי האלף-בית של שם המשפחה של המחבר השני וכך הלאה.

3) פריט שנכתב רק על ידי המחבר עצמו (ללא שותפים) יקדים פריטים שנכתבו על ידי המחבר ביחד עם מחברים אחרים.

 

אופן רישום מחברים

*      סדר רישום פרטי המקור תמיד קבוע:

1.        שם משפחה ואחריו פסיק,

2.        אות ראשונה של השם הפרטי (בלועזית לאחר האות תבוא נקודה [H.] ובעברית גרש [ח'] )

הערה 1: במקרה של שם מוסד במקום שם מחבר, יש לרשום את שם המוסד במלואו.

הערה 2: במידה וצוין גם שם אמצעי יש להפריד בין שני ראשי התיבות באמצעות רווח. לדוגמא: Amara Muhammad Hasan                          ירשם כ:  Amara, M H 

3.       שנת הוצאת החיבור בתוך סוגריים ולאחר מכן נקודה

4.       כותרת החיבור (יכול להיות כותרת מאמר מכתב עת או מהאינטרנט, שם ספר או כותרת פרק מספר ערוך), ולאחריו נקודה. באנגלית יש להשתמש   באות ראשית רק בתחילת כותרת החיבור (ולא בכל מילה כפי שהיה מקובל פעם).

5.        פרטי החיבור ולאחריהם נקודה (לפי הפירוט שלהלן)

 

הערה: יש לסמן בכתב נטוי (Italics) את שם הספר או כתב העת (אם הייתם מחפשים בספריה, זה מה שהייתם מחפשים במדפים).

 

*      בפריט עד 6 מחברים – יש לאזכר את כל המחברים. המחבר השביעי ואחריו לא יאוזכרו, ולאחר המחבר השישי ירשם בעברית וחב', ובלועזית al. et.       יש להוסיף את ו' החיבור (בלועזית &)  למחבר האחרון.

*      אין לשנות את סדר המחברים מזה שרשום במקור!

*      פריטים שנכתבו על ידי אותו או אותם מחבר/ים (ובאותו סדר), יסודרו לפי שנת הפרסום.

*      מקורות שנכתבו על ידי אותו או אותם מחבר/ים ובאותה שנה יסודרו על פי סדר האלף-בית של הכותרת.

*      סידור פריטים של כותבים עם שם משפחה זהה ושם פרטי שונה ירשם לפי האות הראשונה של השם הפרטי.

*      אין לרשום קיצור שם כתב עת או של מוסד, אלא לרשום את מלוא השם.

*      פריט הכתוב בשפה זרה (לא אנגלית או עברית) יש לרשום את פרטי הפריט בתוך סוגריים מרובעות [   ] ולציין את פרטי המתרגם במידה ויש.

 

חזרה לרשימת תפריט

 

סגנון ה-APA לרישום המקורות בסוף העבודה

 

הערה: שימו לב והעתיקו לפי המודגם במדויק! יש חשיבות רבה לכל פסיק, נקודה ורווח.

 

ספר

מבנה הרישום: 

 שם משפחה, ראשי תיבות של השם פרטי. (שנה).  שם הספר. עיר, ארץ: שם ההוצאה לאור.

 דוגמאות:

גרוסמן, ד' (תשמ"ז 1987).  הזמן הצהוב. תל-אביב, ישראל: הקיבוץ המאוחד.

Piaget, J. (1952). Judgment and reasoning in the child. New York, NY: The Humanities Press.

הערה: שימו לב שבעברית רושמים את פרטי ההוצאה לאור בסדר  הבא: עיר, ארץ – שם ההוצאה. בלועזית רושמים את פרטי ההוצאה לאור בסדר הבא: Town, Country; Publisher. במידה ויש מספר ערים (סניפים) יש לרשום את העיר הרשומה קודם. (הוספת שם הארץ הנה תוספת של המהדורה השישית.)

ספר ערוך

 

יש לציין (עורך) לאחר שם המחבר או (Ed.) בלועזית.

 

דוגמא:

 

Smeltzer, S. & Bare, B. (Ed.) (2004). Brunner & Suddarth's Textbook of medical-surgical Nursing (10th ed.). Philadelphia, MA; Lippincott, Williams & Wilkins.

 

חזרה לרשימת תפריט

 

ספר –  עד שישה מחברים

 

מבנה הפריט:

שם משפחה, שם פרטי, ושם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר. מקום ההוצאה: שם ההוצאה לאור.

 

 דוגמאות:

שיף, ז', ויערי א' (תש"ן 1990). אינתיפאדה. ירושלים: שוקן.

 

Amara, M. H, & Mar'I, A. A. (2002).  Language education policy: the Arab minority in Israel.  Dordrecht: Kluwer.

 

שימו לב:

1.  יש להוסיף את ו' החיבור או את הסימן & למחבר האחרון.

2.  יש לרשום את המחבר כאשר שם המשפחה מופיע בתחילה, ולאחר מכן השם הפרטי. יש לנהוג כך  לגבי כל המחברים.

 

חזרה לרשימת תפריט

 

 

ספר – יותר משישה מחברים

 

1.  סדר הכתיבה והפיסוק נותרים בעינם, כפי שהם מופיעים בדוגמא הקודמת.

2.  יש לרשום רק את ששת המחברים הראשונים, ובמקום השם השביעי ואילך  יש לרשום בעברית "ואחרים"  ובלועזית ""et al (ללא גרשיים).

 

מבנה הפריט:

 שמות 6 המחברים הראשונים, ואחרים. (שנה). שם הספר. עיר, ארץ - שם ההוצאה לאור.

 

דוגמא:

מרזאנו, ר', ברנדט, ס', יוז, ק', ג'ונס, פ', פרסייזן, ב'., רנקין, ס' ואחרים. (2002). ממדי החשיבה: מסגרת לתוכנית לימודים ולהוראה. ירושלים, ישראל - מכון ברנקו וייס.

 

חזרה לרשימת תפריט

 

מאמר מתוך ספר ערוך (קובץ מאמרים)

מבנה הפריט: 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. בתוך: שם העורך (עורך), שם הספר, עמודים. עיר, ארץ: שם ההוצאה לאור.

הערה: כאשר רושמים את שם העורך, רושמים את ראשי התיבות של השם הפרטי לפני שם המשפחה!

 

דוגמאות:

נאמן, נ' (1989). גבולות הארץ חזון ומציאות. בתוך: מ' כוגן, (עורך), בן-גוריון והתנ"ך: עם  וארצו.

באר-שבע, ישראל - אוניברסיטת בן-גוריון, עמ'  42-29.

 

Clandinin, J. D. (1995). Still learning to teach. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers: reflections on teacher education (pp. 25-31). London, England: Falmer Press.

 

חזרה לרשימת תפריט

 

 

ספר - מהדורה שנייה ואילך

 

מבנה הפריט:

שם משפחה, שם פרטי (שנה). שם הספר (מהד' X). עיר, ארץ:  שם ההוצאה לאור.

 דוגמאות

רביב, ע', וכצנלסון, ע' (  .(2003משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחו (מהד' שלישית). נתניה, ישראל – הוצ' עמיחי.

Thomson, A.J., & Martinet, A.V. (1980). A Practical English Grammar. (3rd ed.). Oxford, England; Oxford University Press.

הערה: נוהגים לציין את מספר המהדורה  רק החל מהמהדורה השנייה ואילך. לעיתים לא מצוין מספר המהדורה, אלא רק הערה על חידושה. יש להעתיק את הנוסח המופיע בספר שבידיכם.

 

חזרה לרשימת תפריט

 

 

ספר - תרגום, עריכה ושנת הוצאה

 

מבנה הפריט: 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר. (שם העורך (עורך) ושם המתרגם (מתרגם)). עיר, ארץ: שם ההוצאה לאור.

 

או:

 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר. (שם העורך (עורך) ושם המתרגם (מתרגם)). עיר, ארץ: שם ההוצאה לאור. (נדפס לראשונה בשנת .....).

 

דוגמאות:

 יאנג ג'ונסון, ג' (2006). סיעוד פנימי כירורגי: ברונר וסודארת המרוכז (שצמן, ח' וגדל-בר, ד' (עורכות)). נורדיה, ישראל - הוצ' ידע.

 

ביקלי, ל' (2007). בייטס: אומדן גופני - המדריך המרוכז (שצמן, ח' (עורכת), זהבי, צ' וטלר, א' (תרגום) ).

 

פרויד, ז' (2003). עכבה, סימפטום וחרדה. (רולניק, ר' (עורך) ואור, י' (מתרגם)). תל-אביב, ישראל - רסלינג.

 

Dostoevsky, F. (1964). Crime and punishment. (G. Gibian Ed. & J. Coulson Trans) .New York, NY, Norton.

 

Laplace, P.S. (1951). A philosophical  essay on probabilities (F.W. Truscott & F.L. Emory, (Trans.). New York, NY: Dover. (Original work published 1814).

 

שימו לב:  שנת הפרסום המצוינת בשתי הדוגמאות הראשונות מתייחסת לשנת התרגום או העריכה,

              ולא לשנה המקורית שבה הספר יצא לאור. אינכם חייבים לציין את שנת ההוצאה 

              המקורית (וממילא במרבית המקרים בספר שבידיכם לא מציינים את התאריך המקורי). 

              אולם, אם יש בידיכם התאריך המקורי ואתם רוצים לציינו, ראו הדוגמא השלישית.

חזרה לרשימת תפריט

 

 

ספר - פרק מתוך סדרה

 

מבנה הפריט: 

שם משפחה, שם פרטי, ו-שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הפרק. בתוך: שם העורך (עורך הסדרה) ו-שם העורך (עורך הכרך), שם הסדרה: מספר הכרך. שם הכרך בסדרה. (מהד', עמ'). עיר, ארץ : שם ההוצאה לאור.

 

 דוגמאות:

אופנהיימר, א' (1991). תפיסת המרחב. בתוך: נדלר, א' (עורך הסדרה), מבוא לפסיכולוגיה: כרך א'

יחידה 3. תפיסה. (עמ' 67-55). תל-אביב, ישראל - הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

 

חזן, נ', השמשוני-יפה, נ', וקרן, א' (2002). המצב הקולוניאלי באפריקה. בתוך: נויברגר, ב' (עורך הסדרה), צמיחת המדינות החדשות באפריקה: כרך ב יחידה 2. קולוניאליזם באפריקה. (מהד' משוכתבת ומעודכנת, עמ' 155-125). תל-אביב, ישראל - הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

 

Maccoby, E.E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P.H. Mussen (Series Ed.) & E.M. Hetherington Vol. (Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development (4th ed.,           pp. 1-101). New York, NY: Wiley.

 

שימו לב: בדוגמאות שלקוחות מסדרות האוניברסיטה הפתוחה חשוב לציין את מספר היחידה ואת שמה,  שכן בסדרות הללו כל יחידה בסדרה זוכה למספור נפרד.

 

חזרה לרשימת תפריט

 

מאמר מכתב-עת

 

מבנה הפריט: 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. שם כתב-העת מספר כרך (מספר החוברת), עמודים.

 

הערה: בניגוד לגירסאות הקודמות של ה APA, אין צורך לציין כרך (vol.) וחוברת, אלא את מספר הכרך , מספר החוברת. גם אין צורך לציין עמודים (p או pp בלעז או עמ' בעברית).

 

 דוגמאות:

קניאל, ש' (2001). העברה בלמידה: תקוות חדשות. מגמות ,41, 3, 321-301.

 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., & Lengua, L., et al. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.

 

הערה:

אם מספר המחברים עולה על שישה, יש לרשום את הפרטים בהתאם לדוגמא שמופיעה בסעיף "ספר – יותר משישה מחברים".

 

חזרה לרשימת תפריט

 

עבודת מ.א או דוקטוראט

 

מבנה הפריט: 

שם משפחה, שם פרטי (שנה). כותרת העבודה. מסגרת העבודה, אוניברסיטה או מוסד.

 

דוגמא:

צפריר, ח' ( 2001). הכשרת סטודנטים לסיעוד לקביעת עדיפויות בתכנון הטיפול בחולים באמצעות סימולציות קליניות מקוונות. חיבור לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.

 

עיתון יומי

 

מבנה הפריט: 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה, יום בחודש, חודש). שם המאמר. שם העיתון, עמוד/ים.

 

דוגמאות:

 קים, ח' (1996, 17 דצמבר). פונדמנטליזם חברתי עכשיו. הארץ , ב1.

 

Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic & social status. The Washington Post, pp. A1, A4.

 הערה:

יש עיתונים שכוללים מספר חלקים נפרדים, וכל חלק זוכה למספור עמודים נפרד. אם מצוין, למשל, שהמאמר התפרסם בעמודים ב1, יש לפנות לעמוד הראשון של החלק השני.

עיתון באנגלית: A4, למשל, מפנה לעמוד הרביעי בחלק הראשון של העיתון.

 

חזרה לרשימת תפריט

 

ערך מאנציקלופדיה

 

מבנה הפריט: 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הערך. שם האנציקלופדיה (מספר הכרך, עמודים). עיר, ארץ: שם ההוצאה לאור.

 

 דוגמאות:

דאור, ד' (1977). קונפוציוס והקונפוציניזם. האנציקלופדיה העברית (כ"ט,  420-423).  ירושלים: חברה להוצאת

     אנציקלופדיות.

 

Agras, W. S. (2000). Eating disorders. In  Encyclopedia of psychology  (Vol. 3, pp. 120-124). Washington DC: American Psychological Association.

 הערה:

1. כאשר רושמים ערך מאנציקלופדיה באנגלית, יש לרשוםVol.  לפני מספר הכרך וכמו כן לרשוםpp.  לפני מספרי העמודים. (p כפול מציין שהמאמר כולל יותר מעמוד אחד).

2. יש לרשום את מספר הכרך בספרות רגילות (למשל, 3 ולא III), גם אם מספר הכרך מצוין בספרות הלטיניות.  Vol)  הוא קיצור של Volume (כרך))

           

חזרה לרשימת תפריט

 

ערכים הכתובים בשפת מקור (שאינה אנגלית) ובאותיות לטיניות - לדוגמא צרפתית, איטלקית.

מבנה הפריט (ספר):

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם הספר בשפת המקור. [שם הספר מתורגם לאנגלית]. עיר, ארץ: שם ההוצאה לאור.

 

מבנה הפריט (מאמר): 

שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר בשפת המקור [שם המאמר מתורגם לאנגלית]. שם כתב-העת מספר כרך (מספר החוברת), עמודים.

 

הערה:

בכל סוגי הפריטים המפורטים לעיל, אותו עיקרון מנחה: כל הפריט יכתב בשפת המקור ולאחר הכותרת יבוא תרגום הכותרת לאנגלית בתוך סוגריים מרובעים.

 

דוגמא:

Guimard, P., & Florin, A. (2007). Les évaluations des enseignants en grande section de maternelle sont-elles prédictives des difficultés de lecture au cours préparatoire? [Are teacher ratings in kindergarten predictive of reading difficulties in first grade?].Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant, 19, 5–17.

 

ערכים הכתובים בשפת מקור בכתב לא מערבי או עברי  - לדוגמא ערבית, רוסית, אמהרית, סינית

יש לכתוב את כל פרטי הפריט בכתב לטיני כפי שנשמע (פונטי). אחרי הכותרת יש לרשום בסוגריים מרובעות את התרגום של הכותרת. 

לדוגמא:

Najm, Y. (1966). Al-qissah fi al-adab Al-Arabi al-hadith [The novel in modern Arabic literature]. Beirut: Dar Al-Thaqafah.

 

מקורות אלקטרונים

 

 • אין לכתוב כתובת אתר בלבד בתור מקור!

 •  חדש למהדורה 6: במידה ויש לפריט  מספר מזהה דיגיטלי (DOI Digital Object Identifier ) יש לרשום זאת בסוף הפריט, בשורה חדשה ללא נקודה בסוף. (דוגמא בהמשך).

 • מקור מהאינטרנט חייב לכלול לפחות את המרכיבים הבאים: כותרת של הפריט או תיאור, נתונים קיימים של הפריט ותאריך שליפת המידע מן האינטרנט וכתובתו של הפריט.

 • יש לכוון את הקוראים קרוב ככל שניתן למידע שצוטט – כשניתן, עדיף לכוון למקור עצמו ולא לדף בית של האתר או תפריט.

 

חזרה לרשימת תפריט

 

מאמר מעיתונות אלקטרונית מהאינטרנט המבוסס על מקור מודפס

אם מדובר במאמר הקיים גם בכתב עת מודפס וגם בכתב עת מקוון (Online) יש לציין לאחר שם המאמר שמדובר בגרסה אלקטרונית.

דוגמא:

Cohen, B. (2000). Interest and learning from text. [Electronic version]. Scientific Studies of Reading, 5, 115-120.

מאמר מתוך כתב עת שמופיע רק באינטרנט

 

1. אם אין DOI יש להוסיף את תאריך דליית המידע והכתובת. בלעז המונח הוא  retrieved, בעברית – נדלה.

2. יש להשתמש בנתוני הפרסום המלאים שמופיעים במאמר.

3. אין להוסיף את מספרי העמודים.

 

דוגמא:

Cogen, Z. (2004, March 7). Critical Thinking. Holistic Nursing, 3. Retrieved June, 15, 2006, from http://journals.apa.org/HolisticNursing/volume3/pre0030001a.html.    

 

דוגמא למאמר מכתב עת שמופיע גם בגרסה אלקטרונית (DOI):

 

Booth, S. H., Booth, A., & Falzon, L. J. (2003). The need for information and research skills training to support evidence-based social care: a literature review and survey. Learning in Health and Social Care, 2(4), 191-201. doi: 10.1046/j.1473-6861.2003.00054.x

 

כתבה או מאמר מתוך אתר

 

 יש לציין את כל הפרטים הידועים על הכתבה ולציין את תאריך החיבור (אם ידוע) ואת תאריך דליית הכתבה.

 

הערת העורכת: לפי ההנחיות של ה APA, יש צורך לציין תאריך הדלייה המקור רק במידה ומדובר במקור שמשתנה באופן דינאמי. הדוגמא שהם מציינים לכך היא של אתר וויקיפדיה. עם זאת, יש לקחת בחשבון שהרבה מאד אתרים הם דינאמיים, המכניסים ומוציאים כתבות (או שמזיזים לתוך ארכיון לאחר פרק זמן ובכך משנים את נתוני הגישה לכתבה). דעתי האישית היא שעדיף להכניס תאריך דלייה בכל מקרה אך זו דעתי הפרטית! (ח.צ.)

 דוגמאות:

עיני, ל .(15/03/09) 'כשהגשם יורד: דיכאון חורף. נדלה ב 24.6.09 מתוך http://doctors.co.il/ar/8041

יוגב, א' (א.ת.).  על הקשר בין קידום אתרים והחלפת קישורים, נדלה ב 2.12.2006 מתוך    http://www.avitalyogev.com/‏‏link_exchange.asp

המשרד לאיכות הסביבה (2003). זבוב החול. נדלה ב 1.2.2004 מתוך  http://www.environment.gov.il

דוגמא:

The DISCERN Project 1996-7 (n.d.). Retrieved May 17, 2003, from: http://www.discern.org.uk/original_discern_project.php 

 

עותק אלקטרוני של מאמר מתוך מאגר מידע

יש לרשום את פרטי המאמר במלואם ולהוסיף את תאריך הדלייה וכן את שם המאגר ממנו נדלה.

דוגמא:

Kumrow, D. (2007). Evidence-Based Strategies of Graduate Students to Achieve Success in a Hybrid Web-Based Course. Journal of Nursing Education, 46, 3. Retrieved 16/3/2007, from Proquest Database.

 

ספר אלקטרוני - ebook

יש לרשום את פרטי הספר כרגיל לציטוט ספר ולציין את כתבות האתר  או את ה DOI.

 דוגמא:

Hunt, D.M. (2007). Influenza. In: Microbiology and Immunology On-line, Hunt, R.C. editor.

     http://pathmicro.med.sc.edu/mhunt/flu.htm.  University of South Carolina School of Medicine.

 

איך מאזכרים מקור אלקטרוני כשחסר פרט כלשהו?
 
פרט חסר: אזכור בתוך הטקסט רישום פריט ברשימת מקורות
שם מחבר (כותרת הפריט, שנה):

(טיפים להורדת כולסטרול, 2012)

(Plagiarism in Academia, 2009)  

יש לרשום את הכותרת במקום שם המחבר ולאחר מכן את שאר הפרטים.

טיפים להורדת כולסטרול (2012). נדלה ב 21.6.2012 מ: /טיפים_להורדת_כולסטרול/http://www.infomed.co.il/article-1858

Plagiarism in Academia (2009). Retrieved 12/3/2010 from: Http//TAU.ac.il/muse/Plagiarism.

תאריך (שם מחבר, א.ת.) יש לרשום א.ת. (אין תאריך) במקום השנה.

גדעוני, ר' (א.ת.). מי מפחד מכתיבת שטויות? נדלה ב 2.3.2011 מ: Http:BSU.ac.il/students/writingBS

כותרת (מחבר, שנה)

 

יש לרשום תיאור הכתבה במקום הכותרת, אך בתוך סוגריים מרובעים:

גדעוני, ר' (2009). [קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה]. נדלה ב 2.3.2011 מ: Http://BSU.ac.il/students/writingBS

שם מחבר וכותרת ([תיאור הפריט], שנה)

([קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה], 2009)

יש לרשום תיאור הכתבה במקום מחבר, בתוך סוגריים מרובעים:

[קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה] (2009). נדלה ב 2.3.2011 מ: Http://BSU.ac.il/students/writingBS

שם מחבר, שנה וכותרת ([תיאור פריט], א.ת.)

([קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה], א.ת.)

יש לרשום תיאור הכתבה במקום מחבר, בתוך סוגריים מרובעים וא.ת. במקום השנה:

[קשיים בכתיבת עבודות סוף שנה] (א.ת.). נדלה ב 2.3.2011 מ: Http://BSU.ac.il/students/writingBS

הערה חשובה: על אף שסיפקתי את הפתרון המקובל למצבים בהם חסר פרט הדרוש לרישום המקור (כפי שקורה לעתים קרובות במקורות מהאינטרנט), עדיין כדאי להפעיל שיקול דעת לגבי מהימנות המקור מבחינה אקדמית. קחו בחשבון שככל שיש פחות פרטים מזהים, המקור מאבד ממהימנותו ולכן אולי כדאי בכלל להימנע משימוש בו כשמדובר בטקסט ברשמה אקדמית (ח.צ.).

 

 

לציטוט מהכתבה הנ"ל - גזרו והדביקו (יש להכניס את תאריך ההורדה במקום ה X!):
צפריר, ח' (2012). כללי רישום וציטוט מקורות, נדלה בתאריך X מתוך: http://kabayim.com/biblio.htm

ניתן לקרוא עוד על הנושא באתר http://apastyle.apa.org

עוד בנושא "מיומנויות למידה"

חזרה לתפריט

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014