FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

ראשי  > חשבון רוקחי > תרגילים > תשובות

תשובות לתרגילים

מינונים ויחידות

חזרה לדף התרגילים..

 

 

כמה הם:

ביחידות של:

תשובה

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

570 mg

612 grams

6000mcg

450mg

34grams

250mcg

750mg

 1.7Liters

380ml

150ml

gram

kg

mg

grams

mcg

grams

grams

ml

Liters

Liters

0.57  

0.612

6

0.45

34,000,000

0.00025

0.75

1700

0.38

0.15

 

11. קבלת הוראה לתת למטופל 0.250 גרם מתרופה מסוימת 4 פעמים ביום למשך שבוע. התרופה קיימת במינון של 500 מ"ג.

 א. כמה טבליות ליום יקבל המטופל? 

0.250 X 4 = 1000 / 500 = 2

 

 ב. כמה טבליות תתני לחולה במשך השבוע?

2 X 7 = 14

 

12. על בקבוק סירופ רשום: 250mg/5ml. ניתנה הוראה רפואית לתת למטופל: 1000mg X 3 ביום.

א.  כמה גרם של תרופה יקבל המטופל במשך שבוע?

1000mg = 1 gram X 3/d = 3gram X 7d = 21gram/wk

dn

ב.   כמה מיליליטר יקבל המטופל במשך שבוע?

250/5 = 50mg/ml

21gram/wk = 21,000mg /50mg/ml = 420 ml/w

 

ג.   כמה ml יקבל המטופל במשך שבוע אם הרופא שינה את המינון ל 500mg X 3 ? ביום הרביעי של הטיפול 

3000 ml/d X 5/250 = 60 ml X 3d = 180ml

1500 ml/d X 250/5 = 30 ml X 4d = 120ml

180+120 = 300ml  

 

13. קיבלת הוראה לתת לחולה 0.75 גרם מתרופה מסוימת 4 פעמים ביום. התרופה קיימת במינון של 250mg כמה טבליות תתני לחולה ביום ?

0.75 X 1000 = 750mg

750 mg X 4 = 3000mg /d

3000/250 = 12 Tab/d

 

14.  עליך לתת למטופל תרופה במינון 1.2 גרם. במחלקה קיימת התרופה בטבליות במינון של 600 מ"ג. כמה טבליות יש לתת למטופל?

1.2 gram = 1200mg

1200/600 = 2 Tab

15. עליך לתת למטופל תרופה במינון 30 מ"ג לק"ג ליום. משקלו של המטופל 82 ק"ג. התרופה קיימת בקפסולות של 200 מ"ג. כמה קפסולות יש לתת למטופל בכל יום?

30mg X 82 = 2460mg / 200mg = 12.3 Cap. (12)

16. עליך לתת למטופל סירופ במינון של 500 מ"ג  4 פעמים ביום. הסירופ קיים במינון של 125mg/5ml.  בכל בקבוק סירופ יש 60 מ"ל. כמה בקבוקים יצטרך המטופל אם עליו לקבל התרופה במשך שבוע?

500 X 4 = 2000

2000 X 5/125 = 80 ml/d

80/60 = 1.33

1.33 X 7 = 9.3 bottles

.

17. כמה כדורים יש לתת למטופל, אם קיבל הוראה ליטול 2.5 מ"ג 4 פעמים ליום, כאשר התרופה קיימת במינון של 5 מ"ג בלבד ועליו ליטול את הכדורים במשך 7 ימים?

2.5 X 4 = 10mg

10 / 5mg = 2mg X 7d = 14 Tabs.

18. עליך לתת למטופל זריקה במינון של 10mg. באמפולה יש חומר במינון של 15mg/2ml. כמה מ"ל עליך לשאוב למזרק?

10mg X 2ml /15mg = 1.3 ml

 

19. עליך לתת למטופל זריקה במינון של 250mcg/kg. משקלו של המטופל 95 ק"ג. על האמפולה רשום 25mg/ml ויש בה 2ml. כמה נוזל יש לשאוב?

250 X 95 = 23750mcg = 23.750 mg

23.750mg X 1ml / 25mg = 0.95ml

 

20. התקבלה הוראה לתת למטופל 2000 יח' של תרופה הקיימת במינון של 5000 יח' למ"ל. כמה מ"ל עלינו לתת לו כדי שיקבל את המינון הדרוש?

2000 X 1/5000 = 0.4 ml

 

21. עלינו לתת למטופל 200,000 יח' אנטיביוטיקה מסוימת, כאשר על הבקבוק של התרופה רשום מינון של 500,000/5ml. כמה ml יקבל המטופל?

500,000 /5 = 100,000/ml

200,000 / 100,000 = 2ml

או בערך משולש

200,000 X 5/500,000 = 2

22. עלינו לתת למטופל 550,000 יח' אנטיביוטיקה מסוימת, כאשר על הבקבוק של התרופה רשום מינון של 500,000/2ml. כמה ml יקבל המטופל?

550,000 X 2/500,000 = 2.2

23. עלינו לתת למטופל תרופה מסוימת במינון של 25units/kg במשך 24 שעות. משקלו של המטופל 57 ק"ג. כמה יחידות קיבל המטופל לאחר 12 שעות מתחילת הטיפול?

25 X 57 = 1425 / 24h

1425 / 2 = 712.5

 

24. מטופל צריך לקבל  25mg  מתרופה מסוימת. במחלקה מצויות אמפולות של אותה תרופה עליהן רשום: 100mg = 2ml.  כמה ml יקבל המטופל?  

25 X 2/100 = 0.5 ml

25. על בקבוק תרופה רשום: 5ml/600mg. נתת למטופל 120mg . כמה ml  קיבל המטופל?

120 X 5/600 = 1 ml

 

חזרה לדף התרגילים..

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014