FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

 ראשי  > חשבון רוקחי > תרגילים > תשובות

תשובות לתרגילים

בריכוז ודילול תמיסות

חזרה לדף התרגילים..

 

1. במחלקה מצויה תמיסה בריכוז 35%. על המטופל לקבל mg 750 תרופה מהתמיסה. כמהml  תתני למטופל?

35% = 35 gram/100ml = 35,000mg/100ml = 350/ml

750 X 1/350 = 2.14

2. יש ברשותך8g  חומר רפואי, ועליך להכין ממנה תמיסה בריכוז 5%. כמה מים יש לקחת?

8gram X 100ml/5 = 160 ml

3. עליך לתת למטופל  1gr תרופה בתוך עירוי. על האמפולה רשום: 15%. בכל אמפולה יש  10ml מהתרופה. כמה ml יקבל המטופל?

15% = 15gram/100ml = 1.5/10ml

1gram = 10ml/1.5gram = 6.66ml

 

4. לרשותך תמיסה של 10% גלוקוז. לחולה ניתנו 2500 מ"ל. כמה גרמים של גלוקוז קיבל החולה?

10% = 10 gram/100ml

2500 X 10/100 = 250 gram

 

5. לרשותך תמיסה של 5% Glucose . אם המטופל קיבל 2000ml,  כמה גרמים של גלוקוז קיבל?

5% = 5gram/100ml

2000 X 5/100 = 100 gram

 

6.  חולה צריך לקבל תמיסה של 45% גלוקוז. יש לך ml 300 תמיסה בריכוז 15%. כמה חומר פעיל יש להוסיף ?  

15% = 15gram/100ml = 45gram/300ml

45 X 300/100 = 135

135 - 45 = 90 gram

 

7.  עליך להכין תמיסה של 10% גלוקוז. יש לך 60ml תמיסה בריכוז 60%. כמה מים תוסיפי ?

60 X 60/100 = 36 gram

100 X 36 / 10 = 360ml

360 - 60 = 300 ml

 

8. עליך להכין עבור המטופל 3 ליטר של תמיסה בריכוז של 7.5%. כמה מ"ג חומר פעיל עליך להכניס לנוזל?

3L = 3000ml

3000 X 7.5/100 = 225gram = 225,000mg

 

9. יש לך תמיסה בכמות של 700 מ"ל, בריכוז של 20%. על המטופל לקבל 100 גרם של החומר הפעיל. כמה מהתמיסה יש לתת למטופל?

700 X 20/100 = 140 gram

700 X 100/140 = 500 ml

 

10. יש לך תמיסה בכמות של  1750ml, בריכוז של 25%. כמה גרם חומר פעיל יקבל המטופל אם תתני לו רק 500ml מתוך התמיסה?

(25 X 1750/100 = 437.5gram)

25 X 500/100 = 125 gram

חזרה לדף התרגילים..

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014