FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

 ראשי  > חשבון רוקחי 

תרגילים בחישוב קצב טפטוף עירוי

(עדכון 2012)

העבירו את העכבר מעל ה    כדי לראות את התשובה הנכונה (אבל תתאפקו וחשבו קודם!)

התייאשתם? לחיצה על העיניים תעביר אתכם לדף פתרון עם תהליך ההגעה לתשובה...

 

1. ניתנה הוראה למתן עירוי נוזלים בכמות של 1500ml, בסט = 20gtt/ml,       למשך 6 שעות. כמה טיפות לדקה יקבל המטופל ?

2. קיבלת הוראה למתן עירוי נוזלים 1500ml במשך 12 שעות בסט שבו 15gtt/ml. כמה טיפות לדקה יקבל המטופל ?

3. קיבלת הוראה למתן עירוי נוזלים 1800ml  בסט שבו 15 gtt/ml. מספר הטיפות לדקה שנקבעו: 40. בתוך כמה שעות יקבל המטופל את כל העירוי?

4. קיבלת הוראה למתן עירוי נוזלים 1000ml במשך 5 שעות בסט של 15gtt/ml. כמה טיפות לדקה יקבל המטופל?

5.  קיבלת הוראה למתן  120מ"ג תרופה בתוך שקית עירוי ובה 150ml נוזל, במשך 45 דקות. (סט 15 gtt/ml). על האמפולה רשום: 80mg/ml.   

א. כמה טיפות לדקה יקבל המטופל? 

ב. באמפולה יש 3 מ"ל. כמה תשאבי?

 

6. התקבלה הוראה למתן תרופה מסוימת במינון:   0.6mg/kg/hr בתוך עירוי נוזלים. לתוך שקית של 500ml נוזל  הוכנסו 250mg  מהתרופה.

המטופל שוקל 59 ק"ג. כמה ml  לשעה יקבל המטופל?

 

7. ניתנה הוראה למתן  0.25gram של תרופה מסוימת בתוך שקית עירוי המכילה 150ml. (סט 20gtt/ml).  קצב הטפטוף נקבע ל 16 טיפות לדקה.

א. כמה טיפות קיבל המטופל לאחר 30 דקות?

ב.בתוך כמה זמן יסתיים העירוי, בקצב של 16 טיפות לדקה?

 

8. מטופל מקבל 40 יחידות אינסולין  IV, בתוך חצי ליטר Saline  (סט =60gtt/ml ) במשך 24 שעות.

א. כמה יחידות אינסולין קיבל המטופל לאחר שעתיים ?

ב. כמה טיפות לדקה יקבל המטופל ?

9. ניתנה הוראה למתן עירוי נוזלים בכמות של 450ml, בסט = 15gtt/ml , למשך 360 דקות.

א. כמה ml לשעה יקבל המטופל ?

ב. כמה טיפות לדקה יקבל המטופל 

10. ניתנה הוראה למתן עירוי נוזלים 2500 מ"ל למשך יממה (24 שעות), בסט של 15gtt/ml. לאחר 6 שעות העירוי נחסם.

א. כמה מ"ל קיבל המטופל בינתיים?

ב. העירוי הותקן מחדש, טפטף למשך 4 שעות נוספות ושוב נחסם. כמה נוזלים נשארו בתכנית היומית?

         בהצלחה!

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014