FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

 ראשי  >  חשבון רוקחי > סוגי בעיות: חישוב קצב טפטוף

סוגי בעיות: חישוב קצב טפטוף

הערך המשולש חישוב מינון חישובי תמיסות חישוב טיפות תרגולים 1  2   3

 

חישוב קצב טפטוף של עירוי בדקה נעשה תמיד לפי הנוסחא הבאה:

שימו לב: סט עירוי רגיל מזרים בכמות של 20 טיפות למ"ל  - drops/min - (אלא אם צויין אחרת), ומיקרוסט של ילדים ("בירטה") מזרים 60 טיפות למ"ל (אלא אם צויין אחרת).

דוגמא לחישוב על פי הנוסחא: עלינו לתת למטופל  IV Saline 2000ml/24h  (דהיינו 2 ליטר נוזלים ביום).

כמה טיפות לדקה יש לחשב למטופל על מנת לאפשר טפטוף אחיד שיזרים 2 ליטר נוזלים למטופל בתוך 24 שעות?

לפי הנוסחא הנ"ל נציב את הנתונים הבאים:

שלב א' - הפיכת השעות לדקות: 24 x 60 = 1440

שלב ב' - הצבת המרכיבים הידועים בנוסחא:

 

X = 2000ml x 20drops / 1440 min  = 27.77

והתשובה היא: עלינו להזרים 27.77 טיפות לדקה - והלכה למעשה, את התשובה נעגל כלפי מעלה ל 28 טיפות לדקה.

 

לפעמים אנו מקבלים הוראה לתת מינון של תרופה המצויה בריכוז מסויים בתוך התמיסה לעירוי.

לדוגמא: נתונה תמיסת עירוי בנפח  1000ml, ובה 3000mg תרופה. המינון הדרוש למטופל - 200mg/h.  כמה מ"ל תמיסה יש לתת למטופל בכל דקה?

בשלב ראשון נחשב כמה מ"ל יקבל המטופל בכל שעה:

1000ml  -  3000mg

Xml  - 200mg

ובערך משולש:

X  =  1000  x 200 / 3000 = 66.66ml

בשלב השני נחשב את נפח התמיסה בדקה:

66.66ml  - 60min

Xml  -  1min

ובערך משולש:

X  = 66.66 x 1 / 60 = 1.11ml / min

 

לעתים אנו מקבלים את המינון הדרוש לפי כמות/ לק"ג / לשעה -

לדוגמא: עלינו לתת למטופל שמשקלו 80 ק"ג תרופה מסוימת לפי מינון הרשום כך:

 5mcg / kg/ min. כמה מ"ל יקבל המטופל בכל דקה?

80kg  x 5mcg = 400mcg

ובכל שעה?

400mcg  x  60 = 24000mcg = 24mg

אם אנו יודעים שהתרופה מצויה באמפולות בריכוז של 10%, נוכל לחשב את הנפח שינתן בשעה(לאחר שהפכנו את המ"ג שהתקבלו לגרם, על מנת להשוות יחידות):

100ml = 1.5gram

Xml = 0.024gram 

ובערך משולש:

X  =  100 x 0.024 / 1.5  = 1.6ml

רוצים לדעת כעת מה יהיה קצב הטפטוף עם העירוי ינתן דרך מיקרוסט? נציב בנוסחת חישוב הקצב:

X  =  1.6ml x 60drops / 60min  =  1.6 drops/min

..והתשובה היא: הקצב שינתן הוא 2 טיפות לדקה.

 

חזרה למעלה

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014