FreeFind  איך לחפש באתר

 

 ראשי  >  חשבון רוקחי > סוגי בעיות

שיעורים בחישוב רוקחי:

לפניכם שיעורים בנושאים שונים בחשבון רפואי.

בכל אחד מהנושאים הבאים תוכלו למצוא הסבר מקיף, ידידותי מלווה בדוגמאות. לפרקים 2-4 דפי תרגול עצמי. חדש בגרסה המעודכנת מ 2012, ניתן להציץ על התשובה הנכונה על ידי העברת העבר מעל זוג העיניים. ניתן גם בלחיצה על העיניים להגיע לדף הפתרון של התרגילים, ובו גם תהליך ההגעה לפתרון. נסו לאתגר עצמכם ולפתור את התרגילים ללא עזרה ורק לאחר מכן בדקו אם צדקתם!

1. מהו הערך המשולש

2. חישוב מינוני תרופות:

יחידות משקל

יחידות בינלאומיות

מילי-אקוויוולנט (mEq)

 

דף תרגילים

דף פתרונות

3. חישובי תמיסות:

משקל

אחוזים

דילול וריכוז

 

דף תרגילים

דף פתרונות

 

4. חישוב קצב טפטוף (זילוף) בעירוי

 

דף תרגילים

דף פתרונות

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014