FreeFind  איך לחפש באתר

 

 ראשי  >  חשבון רוקחי > גישה בריאה לפתרון בעיות בחשבון רפואי

גישה שפויה לפתרון בעיות בחשבון רפואי

הערך המשולש חישוב מינון ריכוזי תמיסות חישוב טיפות תרגולים 1  2   3

 

  • ראשית כל, בדקו מה סוג היחידה הנדרשת בסיום החישוב (מיליגרם? דקות? גרמים? ריכוז [%]?)

  • רשמו את כל העובדות הידועות בצורה מסודרת.

  • בדקו האם החישוב המבוקש ניתן לחלוקה למספר חישובים (לדוג' אם יש לחשב את כמות התמיסה הנותרת בשקית עירוי לאחר חישוב ריכוז החומר שבתוכה..)

  • השוו ואחדו יחידות (לדוג' - אם חלק מהנתונים מוצגים בשעות וחלק בדקות, הפכו את השעות לדקות - 1 שעה = 60 דקות, וכן הלאה).

  • כשניתן ריכוז = הפכו את הנתון לשבר (25% = 25/100). בריכוז תמיסה באחוזים הכוונה תמיד ליחידת גרם במאה מיליליטר).

  • כאשר מקבלים תשובה מדויקת "מדי" (לדוג' 7.2 טיפות לדקה) יש לעגל לערך השלם הקרוב ביותר (לדוג' 7.2 יעוגל ל 7, בעוד ש 7.8 יעוגל ל- 8).

  • לאחר קבלת התשובה - קחו רגע זמן לחשוב האם התשובה שקיבלתם הגיונית? (לדוג' 1232 טבליות ליום אינה תשובה הגיונית). אם לא - התחילו את החישוב מחדש!

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014