FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

 ראשי  >   דברים מהלב > שבועת הרופא העברי

השבועה הבאה חוברה ע"י דר' ליפמן היילפרין והוקראה לראשונה בטקס סיום בוגרי לימודי רפואה באונ' העברית בשנת 1952:

 

שבועת הרופא העברי

פרחי הרפואה בישראל , אתם ניצבים היום כולכם בפני מוריכם בדרכי הרפואה וחוקותיה

לעבדכם בברית הרפואה למען תקיימו את תורתה בכל מאודכם בשום שכל

וביושר לבב ולמען קום דור רופאים דרוכי מעש ואמוני יעוד לעזרת האדם הדווי

 

וזאת הברית אשר אנוכי כורת אתכם היום לאמור:

על משמרתכם הופקדם יומם ולילה לעמוד לימין החולה במצוקתו בכל עת ובכל שעה

ושמרתם עד מאד חיי האדם מרחם אמו והיה שלומו ראש חרדתכם בכל הימים

ועזרתם לאדם החולה באשר הוא חולה, אם גר, אם נכרי ואם אזרח, אם נקלה ואם נכבד

והשכלתם להבין לנפש החולה לשובב את רוחו בדרכי תבונות ובאהבת אנוש

אל תמהרו להוציא משפט ושקלתם את עצתכם במאזני החכמה הצרופה בכור הנסיון.

שמרו אמונים לאדם שהאמין בכם אל תגלו סודו ואל תלכו רכיל

יחכם לבכם גם לבריאות הרבים להעלות ארוכה למדווי העם

תנו כבוד ויקר לרבותיכם שנחלצו להנחותכם במעגלי הרפואה

תרבו חכמה ואל תרפו כי היא חייכם וממנה תוצאות חיים

הזהרו בכבוד חבריכם כי בכבודם הם תכובדו גם אתם

דברי הברית האלה קרובים אליכם מאד בפיכם ובלבבכם לעשותם ועניתם כולכם אמן

אמן כי נעשה יהי רצון שישגא פעלכם להאדרת מורשת הרפואה בישראל

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014