FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

 ראשי  >   דברים מהלב > ציטוטים ואמרות בנושא רפואה ובריאות...
תודה מיוחדת לדר' ראובן ברק שהעביר את האסופה של ציטוטים ואמרות בנושא רפואה ובריאות... עשיתי כמיטב יכולתי לתרגם מבלי לאבד את המשמעות ודו-משמעות שבחלק מהאמירות! חנה צפריר

 

ציטוטים ואמרות שפר בנושא רפואה ובריאות

 

Don't live in a town where there are no doctors.

Jewish Proverb

 

  אל תגורו בעיר בה אין רופאים...(אימרה יהודית).

 

 

[Medicine is] a collection of uncertain prescriptions the results of which, taken collectively, are more fatal than useful to mankind.

Napoleon Bonaparte (1769 - 1821)

 

  (רפואה היא) אסופת מרשמים לא ודאיים שנטילתם יחדיו יגרמו לאנושות יותר נזק מאשר תועלת. (נפוליון בונאפרטה)

 

 

One of the first duties of the physician is to educate the masses not to take medicine.

Sir William Osler (1849 - 1919), Aphorisms from his Bedside Teachings (1961) p. 105

 

  אחת מחובותיו הראשונים של הרופא הוא ללמד את ההמונים לא לקחת תרופות! (סר ויליאם אוסלר)

 

 

The desire to take medicine is perhaps the greatest feature which distinguishes man from animals.

Sir William Osler (1849 - 1919), In H. Cushing, Life of Sir William Osler (1925)

 

   הצורך לקחת תרופות הוא אולי המאפיין המבחין ביותר בין בני אדם לחיות...(סר ויליאם אוסלר)

 

 

Formerly, when religion was strong and science weak, men mistook magic for medicine; now, when science is strong and religion weak, men mistake medicine for magic.

Thomas Szasz, The Second Sin (1973) "Science and Scientism"

 

  כאשר הדת היתה חזקה והמדע היה חלש, אנשים טעו בין קסמים לרפואה. כעת, כאשר הדת חלשה והמדע חזק, אנשים טועים בין רפואה לקסמים. (תומס סאזץ)

 

 

The art of medicine consists in amusing the patient while nature cures the disease.

Voltaire (1694 - 1778)

 

  האמנות של הרפואה היא לשעשע את המטופל בזמן שהטבע מרפא את המחלה..(וולטר)

 

 

As I see it every day you do one of two things: build health or produce disease in yourself.

Adelle Davis

 

  כפי שאני רואה את הדברים, בכל יום אתה עושה אחד משני דברים: לבנות את בריאותך או ליצר לעצמך מחלה..(אדל דייויס)

 

 

Happiness is nothing more than good health and a bad memory.

Albert Schweitzer (1875 - 1965)

 

  האושר אינו יותר מאשר בריאות טובה וזכרון גרוע.(דר' אלברט שוייצר)

 

 

Health is not valued till sickness comes.

Dr. Thomas Fuller (1654 - 1734), Gnomologia, 1732

 

  לא מעריכים את הבריאות עד שהמחלה מופיעה...(דר' תומס פולר)

 

 

Be not slow to visit the sick.

Ecclesiastes

 

אל תאט לבקר את החולים..(קוהלת)

 

 

Preserving health by too severe a rule is a worrisome malady.

Francois de La Rochefoucauld (1613 - 1680)

 

  השמירה על בריאות באמצעות חוקים מחמירים מדי הנה מחלה מדאיגה למדי! (פרנסואה דה לה רושפוקו)

 

 

What some call health, if purchased by perpetual anxiety about diet, isn't much better than tedious disease.

George Dennison Prentice

 

  מה שאנשים מסוימים מכנים בריאות, אם נרכשה בעלות של דאגה מתמדת לדיאטה, אינה הרבה יותר טובה ממחלה מטרידה.(ג'ורג' פרנטיס)

 

 

Health is not simply the absence of sickness.

Hannah Green

 

  בריאות אינה רק היעדר מחלה. (חנה גרין)

 

 

A wise man should consider that health is the greatest of human blessings, and learn how by his own thought to derive benefit from his illnesses.

Hippocrates (460 BC - 377 BC), Regimen in Health

 

  אדם חכם רצוי שיחשוב על העובדה שבריאות היא הברכה האנושית החשובה ביותר, וילמד לחשוב איך להפיק את המיטב מחוליו. (היפוקרטס)

 

 

 

Look to your health; and if you have it, praise God and value it next to conscience; for health is the second blessing that we mortals are capable of, a blessing money can't buy.

Izaak Walton (1593 - 1683)

 

  שים לב לבריאותך ואם אתה בריא - ברך את אלוהים ונצור בריאותך כמו את ההכרה. מכיון שבריאות היא הברכה השניה שאנו בני האדם מסוגלים לה, ברכה שלא ניתנת לקנייה בכסף. (אייזיק וולטון)

 

 

It's no longer a question of staying healthy. It's a question of finding a sickness you like.

Jackie Mason (1934 - )

 

זה כבר לא עניין של לשמור על בריאותך אלא למצוא מחלה שמוצאת חן בעיניך. (ג'קי מייסון)

 

 

Be careful about reading health books. You may die of a misprint.

Mark Twain (1835 - 1910)

 

  הזהרו בקריאת ספרי בריאות. טעות דפוס עלולה להרוג אותכם! (מרק טוויין)

 

 

Pain (any pain--emotional, physical, mental) has a message. The information it has about our life can be remarkably specific, but it usually falls into one of two categories: "We would be more alive if we did more of this," and, "Life would be more lovely if we did less of that." Once we get the pain's message, and follow its advice, the pain goes away.

Peter McWilliams, Life 101

 

  לכאב (מכל סוג) יש מסר ברור לגבי החיים, אך בדרך כלל נופל באחד משתי קטגוריות: "היינו יותר חיוניים אם היינו עושים יותר מזה", ו - "החיים היות יותר יפים אם היינו עושים פחות מזה". ברגע שקולטים את המסר של הכאב - הוא נעלם.(פטר מקוויליאמס)

 

 

The more severe the pain or illness, the more severe will be the necessary changes. These may involve breaking bad habits, or acquiring some new and better ones.

Peter McWilliams, Life 101

 

  ככל שכאב או מחלה קשים יותר, כך גם השינויים הנדרשים יותר קשים. אלה בדרך כלל כוללים שבירת הרגלים רעים או רכישת הרגלים חדשים וטובים יותר. (פטר מקוויליאמס)

 

 

Health consists of having the same diseases as one's neighbors.

Quentin Crisp

 

  הבריאות כוללת אותם תחלואים כמו של השכנים..(קוונטין קריספ)

 

 

One of the most sublime experiences we can ever have to to wake up feeling healthy after we have been sick.

Rabbi Harold Kushner

 

  אחת מהחוויות העילאיות ביותר שיש לנו היא להתעורר בריאים לאחר שהיינו חולים. (הרב הרולד קושנר)

 

 

Health nuts are going to feel stupid someday, lying in hospitals dying of nothing.

Redd Foxx (1922 - 1991)

 

  יום אחד המשוגעים לבריאותם ירגישו די מטופשים כאשר ישכבו בבית חולים כשהם גוססים מכלום...(רד פוקס)

 

Quit worrying about your health. It'll go away.

Robert Orben

 

  תפסיקו לדאוג לבריאותכם. זה ממילא יעלם. (רוברט אורבן)

 

 

Make your own recovery the first priority in your life.

Robin Norwood

 

  הפכו את החלמתכם לעדיפות הראשונה בחייכם.(רובין נורווד)

 

A Hospital is no place to be sick.

 

Samuel Goldwyn (1882 - 1974)

 

  בית חולים אינו מקום טוב להיות בו חולה. (סמואל גולדווין)

 

Health is worth more than learning.

Thomas Jefferson (1743 - 1826), letter to his cousin John Garland Jefferson, June 11, 1790

 

בריאות שווה יותר מאשר למידה. (תומס ג'פרסון)

 

חזרה למעלה

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014