FreeFind  איך לחפש באתר

 

ראשי  > מיומנויות למידה  > כתיבת פריט ביבליוגראפי מקוון

כתיבת פריט ביבליוגראפי מקוון

מיואשים מהצורך לרשום רשימה ביבליוגרפית מדויקת?

מזיעים על כל פסיק רווח ודגש?

אם כן, הדף הזה נועד לכם!

CitationMachine הוא כלי מקוון (online) לעזרה בכתיבה נכונה של הפריטים הביבליוגרפים.

אתר קביים אינו אחראי לטעויות רישום הנובעות משימוש לא נכון בתוכנה.

קיימים מספר כלים דומים באינטרנט והתוכנה נ"ל נבחרה בשל פשטותה. לאתר קביים אין כל קשר עם אתר תוכנת הציטוט ולא ישא כל אחריות לאופן פעולתה.

הכלי הנ"ל מיועד לכתיבת פריטים בלועזית בלבד (אך אם תפסתם את הלועזית, העברית אותו דבר בדיוק.

כל מה שצריך לעשות זה -

 1. בצד שמאל להגדיר את סגנון הציטוט (APA או MLA)...במדעי החברה והסיעוד - APA!

 2. מתוך הרשימה שנפתחה מתחת להגדרת סגנון הציטוט, לבחור  את סוג הפריט (מאמר בכתב עת, מאמר ממאגר מידע, מאמר מהאינטרנט, ספר וכן הלאה).

 3. בצד ימין כעת ניתן  להכניס את פרטי הפריט לחלונות המתאימים.                              אם יש יותר ממחבר אחד לפריט, ניתן להוסיף מחבר/ים נוספ/ים.

 4. בדקו שהכנסתם באופן נכון את הפרטים של הפריט לפי הפירוט הבא (בהתאם לסוג הפריט).

 • Author's Last name = שם משפחה (לא לרשום תארים כגון דר' או פרופסור!)

 • Author's First name initial = האות הראשונה של השם הפרטי.

 • Book Title = שם הספר

 • Year of Publication = שנת ההוצאה

 • Publishing City & State = העיר של החברה המוציאה לאור (אם יש מספר ערים רשומות יש לרשום את הראשונה) ולאחר מכן המדינה (לדוגמא - London, England)

 • Publishing Company = החברה המוציאה לאור

 • Title of the Article = שם המאמר

 • Title of the Periodical = שם החוברת / כתב עת

 • Volume Number = מספר כרך

 • Issue Number = מספר החוברת

 • Page Number = מספר עמודים

 • Web URL = כתובת אתר - לרשום כולל Http://

 • Date Retrieved = תאריך האחזור

 1. כעת לחצו על submit. בדקו שמה שקיבלתם עומד בדרישות של סגנון הציטוט לפי       ה APA מהדורה 6, בדפי האתר:

כל מה שצריך לעשות כעת הוא לגזור ולהדביק לתוך רשימת המקורות בעבודה שלכם....

דוגמא לטופס מילוי לפרטי הפריט הביבליוגראפי (שימו לב למספור ההוראות הנ"ל)

 

http://citationmachine.net

 

עוד בנושא "מיומנויות למידה"

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014