FreeFind  איך לחפש באתר

 

 ראשי  >  תהליך קבלת החלטות קליניות

עוד על אבחון סיעודי..

המידע המובא בדף זה הנו באדיבות קרן לויטין מביה"ס למקצועות הבריאות, אונ' בן גוריון, באר שבע.

 

אבחנות סיעודיות מספקות שיטה יעילה לארגון הידע הסיעודי.

החל משנות ה- 50 החלו להשתמש במושג "אבחנה סיעודית" כצעד חיוני בתכנון תוכנית טיפול. במשך 20 שנה כמעט ולא דנו בנושא זה עד 1973 אז ANA הגדירו את הסיעוד "אבחון וטיפול בתגובת האדם לבעיית בריאות קיימת או פוטנציאלית".

בשנת 1990 NANDA הגדירו באופן רשמי את האבחנה הסיעודית:

 "אבחנה סיעודית היא שיפוט קליני אודות תגובות של אדם, משפחה או קהילה לבעיות בריאות או תהליכי חיים קיימים או פוטנציאליים. אבחנה סיעודית מספקת את הבסיס לבחירת התערבות סיעודית על מנת להשיג את היעדים להם אחראים אנשי הסיעוד". (The ninth Conference of NANDA, General Assembly, 1990).

סוגי אבחנות סיעודיות

תהליך האבחון

מאפייני האבחנה הסיעודית

 

סוגי אבחנות סיעודיות:

אבחנות סיעודיות מתחלקות לשני סוגים עיקריים. אבחנות קיימות ואבחנות פוטנציאליות.

1.         אבחנות קיימות:
מייצגות מצב אשר אומת ע"י קיום מאפיינים עיקריים  major characteristics. כל אבחנה מורכבת מתווית (שם האבחנה), הגדרה, מאפיינים וגורמים נלווים.
 מאפיינים -
Defining Characteristics:
באבחנה קיימת מאפיינים אלו מתייחסים לאותות קליניים אובייקטיבים וסובייקטיבים אשר מצביעים על אבחנה סיעודית כאשר הם מופיעים בקבוצה. המאפיינים מתחלקים לשני סוגים:
 עיקריים - בד"כ מופיעים עם אבחנה זו.
ומשניים - תומכים באבחנה הסיעודית אך לא חייבים להופיע.
גורמים נלווים -
Related Factors:


אלו הם גורמים אטיולוגיים או גורמים אשר השפיעו על מצב הבריאות של המטופל. ניתן לחלקם לארבע קבוצות:
 פתופיזיולוגיים (ביולוגי, פסיכוסוציאלי), הקשורים לטיפול, מצביים (סביבתיים או אישיים), התפתחותיים.

      2.         אבחנות פוטנציאליות:
"כאשר השיפוט הקליני מראה כי אדם, משפחה או קהילה בסיכון גבוה יותר (פגיעים יותר) לפתח את הבעיה מאשר אחרים".
בתווית של האבחנה נמצא "בסיכון ל
"
או "בסיכון גבוה ל..".
כל מטופל שעבר ניתוח הוא בסיכון לזיהום עקב חתך ניתוחי.
חולה סוכרתי  הוא בסיכון גבוה לזיהום עקב חתך ניתוחי ותהליך ריפוי לקוי משני לסוכרת.
גורמי סיכון - מייצג מצבים בהם אדם או אוכלוסייה פגיעים במידה רבה יותר מאשר אחרים. גורמי הסיכון מהווים אימות לאבחנה להבדיל מסימנים וסימפטומים אשר מאמתים אבחנה קיימת.

      3.         אבחנות אפשריות:
אבחנות אשר ייתכן והן קיימות אך יש צורך במידע נוסף על מנת להגיע לאבחנה. לאחר איסוף המידע החסר ניתן לקבל את האבחנה, להגדיר אותה כפוטנציאלית או לשלול אותה.

 

חזרה למעלה

 

תהליך האבחון:

על מנת להגיע לאבחנה סיעודית יש קודם כל לעבד את המידע. עיבוד זה הוא השלב הראשון בניתוח וכולל את הצעדים הבאים:

      1.         ארגון המידע - למשל בטופס אנמנזה.

      2.         השוואת הנתונים לסטנדרטים - סימנים חיוניים תקינים, ערכי מעבדה נורמליים, גדילה והתפתחות וכדומה. על האחות להיעזר הידע קודם ובניסיונה בזמן השוואת המידע לסטנדרטים.

      3.         לאגד מידע באשכולות (בניית השערות) - זהו תהליך אשר בו מנסים לראות קשר בין נתונים ולמצוא דפוס. למשל נתונים שונים הקשורים למצב נשימתי.

      4.         לזהות חסרים וחוסר התאמה - נתונים החסרים לאחות על מנת למצוא דפוס במידע או נתונים סותרים. הסתירה יכולה להיות בין הצהרות שונות של מטופל או בין הצהרה לבין תוצאת בדיקה.

 

על סמך ניתוח הנתונים האחות מזהה בעיות בריאות :

"כל מצב בו מטופל זקוק לעזרה על מנת לקדם לשמר או להחזיר את מצב בריאותו או על מנת למות בשלווה" ויוצרת הקשרים לגורמים נלווים. בשלב זה חשוב לבדוק האם האחות יכולה לפתור את הבעיה בכוחות עצמה. אם התשובה שלילית עליה להפנות את המטופל לאיש המקצוע המתאים. או לבדוק אם הבעיה נכנסת להגדרה של collaborative problems.

בכתיבת אבחנה סיעודית חשוב לציין את התווית ואת הגורם האטיולוגי. במידה ולא ידועה הסיבה ניתן לציין "מסיבה לא ידועה". ציון הגורם האטיולוגי נותן לאחות את הכיוון של תוכנית הטיפול. כאב עקב MI חדש אינו דומה כלל וכלל לכאב עקב חתך ניתוחי!

 חזרה למעלה

מאפייני האבחנה הסיעודית:

      1.         האבחנה ברורה ותמציתית.

      2.         היא ספציפית ומכוונת למטופל.

      3.         קשורה לבעיית בריאות אחת.

      4.         מדויקת.

      5.         מבוססת על מידע אמין ורלוונטי שהתקבל במהלך האומדן.

חזרה למעלה

חזרה להסבר על התהליך הסיעודי

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014