FreeFind  איך לחפש באתר

 

 ראשי  >  תהליך קבלת החלטות קליניות > הערכה

עוד על הערכה - Evaluation

המידע המובא בדף זה הנו באדיבות קרן לויטין מביה"ס למקצועות הבריאות, אונ' בן גוריון, באר שבע.

השלב החמישי בתהליך הסיעודי ומשמעותו לזהות האם ובאיזו מידה הושגו המטרות. להערכה יש חשיבות רבה כיוון שעל בסיס הערכה אנו מחליטים האם יש צורך להמשיך בהתערבות או ניתן לסיימה. שלב ההערכה מתבצע תוך כדי היישום על מנת לראות כיצד המטופל הגיב להתערבות ובסוף התהליך ע"י השוואה לתוצאות המצופות על מנת לקבוע אם המטרות הושגו.

שלבי ההערכה:

     1. זיהוי התוצאות המצופות על מנת לקבוע איזה מידע יש לאסוף ועל מנת למדוד באמצעותם באיזו מידה הושגו המטרות. מטרה כללית של "למטופל יהיה דפוס הפרשת שתן תקין" לא נותן רמז לסוג המידע שיש לאסוף. לעומת זאת בתוצאות מצופות יופיע:
 "צריכת נוזלים יומית של 2500 מ"ל לכל הפחות".
"
input = output
".
מכאן ברור מה המידע שיש לאסוף.

     2. איסוף מידע המתקשר לקריטריונים אלו. יש לתעד מידע זה באופן מדויק. אם יש צורך בפרשנות למידע אובייקטיבי ניתן להיעזר באחיות אחרות לצורך כך. כאשר מדובר במידע סובייקטיבי ניתן לצטט דברי מטופל, או להתייחס לסמנים אובייקטיבים המתקשרים למידע הסובייקטיבי כגון קצב נשימה ודופק, הבעות פנים כאינדיקציה לעוצמת כאב, למרות שגם מידע זה נזקק לפרשנות.

     3. השוואת המידע עם הקריטריונים ולהחליט האם המטרה הושגה. ישנן שלוש אפשרויות:

              א. המטרה הושגה - המטופל הגיב כמצופה.

               ב. המטרה הושגה בחלקה - לא כל התוצאות המצופות הושגו או הושגו מטרות לטווח קצר בלבד.

               ג. המטרה לא הושגה.

     4. לקשור בין ההוראות הסיעודיות לבין התוצאות - האם יש קשר בינהם? האם התוצאה נובעת מההתערבות?

     5. בחינה מחדש של תוכנית הטיפול.

     6. שינוי התוכנית בהתאם.

 

חזרה להסבר על התהליך הסיעודי

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014