FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

ראשי  >  כיתה וירטואלית > בדיקות מעבדה

בדף זה תוכלו למצוא ערכי נורמה של בדיקות  מעבדה בילדים.

האתרים בדף זה נבחרו בשל עמידתם בקריטריונים אקדמיים או מקצועיים בעת בחירתם. מאמצים נעשו להביא מידע מקיף ככל שניתן בנושא. בחלק מהמקרים הובאו אתרים שמיועדים לציבור הרחב ולא לאנשי מקצוע והדבר צוין. בכל מקרה, אתר קביים אינו נושא באחריות לגבי תכנים המוצגים באתרים אלה.

הערה חשובה - כדאי להבחין בין אתר המביא מידע רפואי לבין אתר בו מידע מקצועי שניתן להשתמש בו לצורך כתיבת עבודות ותרגילים! אם אין לכם את כל הפרטים הנדרשים לצורך רישום מקובל של המקור - סביר להניח שלא כדאי להשתמש בדף / אתר כמקור לכתיבה והגשת תרגיל או עבודה!

למידע נוסף על בחירת אתרים, כתיבה אקדמית ורישום מקורות.

דיווח על קישור לא תקין

                                                                                                                                                               

                                                                                                       המלצה על קישור חדש

 

ערכי נורמה של בדיקות מעבדה בילדים

 בדיקה

נורמה 

α-1 Antitrypsin

93-224 mg/dl

Alkaline Phosphatase

פעוט  150-420U/l

2-10 yr 100-320 U/l

11-18 ♂ 100-390 U/l

11-18 ♀ 100-320 U/l

Ammonia

 90-150 μg/dl

0-2 wk 79-129 μg/dl

>1 month 29-70 μg/dl

מבוגר <50 μg/dl

Amylase

ילוד 0-44 U/l

מבוגר 0-88 U/l

AST

פעוט 20-65 U/l

ילד/מבוגר 0-40 U/l

Bilirubin (total)

3 days <12 mg/dl

7-30 days <7 mg/dl

>30 days <1.2 mg/dl

בפגים עלול להיות ב 50% יותר גבוה

Ca++

<1 wk 7.0 - 12.0 mg/dl

ילד 8.0-10.5 mg/dl

מבוגר 8.5-10.5 mg/dl

Cl-

ילד 99-11 mEq/l

מבוגר 96-109 mEq/l

CO2

פעוט/ילד 20-24 mEq/l

מבוגר 24-30 mEq/l

Creatinine

ילוד 0.3-1.0 mg/dl

פעוט 0.2-0.4 mg/dl

ילד 0.3-0.7 mg/dl

מתבגר 0.5-1.0 mg/dl

מבוגר 0.5-1.2 mg/dl

ESR (שקיעת דם)

 <48 hrs - 0-4 mm/hr

ילד - 4-20 mm/hr

Ferritin

ילוד 25-200 ng/ml

1 month 200-600 ng/ml

6 months 50-200 ng/ml

1-15 years 7-140 ng/ml

מבוגר ♂15-200 ng/ml

♀15-150 ng/ml

Folate(RBC)

<1 yr -פעוט  74-995μg/ml

ילדים 1-11 yr - 96-364μg/ml

Folate(Serum)

1-11 yr 6.5-16.5 ng/ml

> 10 yrs 6.0 - 18.6 ng/ml

מבוגר 70-190 μg/dl

Fe

ילוד 100-250 μg/dl

פעוט 40-100 μg/dl

ילד 50-120 μg/dl

מבוגר 55-170 μg/dl

GGT

פג 56-230 U/l

<3 months 0-125 U/l

3-12 months ♂ 5-65 U/l

3-12 months ♀ 5-35 U/l

1-15 years 0-23 U/l

Lipids 

Cholesterol Goal <170, High if >200

LDL Goal <110, High if >130

Phenylalanine

 2.0-7.5פג mg/dl

ילוד 1.2-3.4 mg/dl

מבוגר 0.8-1.8 mg/dl

Phosphate

ילוד 4.2-9.0 mg/dl

0-15 yr 3.2-6.3 mg/dl

מבוגר 2.7-4.5 mg/dl

K+

<10 days 4.0-7.0 mEq/l

>10 days 3.5-5.0 mEq/l

Total Iron Binding Capacity

ילוד 150-240 μg/dl

2-12 months 200-400 μg/dl

מבוגר 250-400 μg/dl

Transferrin

ילוד 130-275 mg/dl

מבוגר 220-400 mg/dl

Urea Nitrogen

7-22 mg/dl

Uric Acid

0-2 yr 2.4-6.4 mg/dl

2-12 yr 2.4-5.9 mg/dl

12-14 yr 2.4-6.4 mg/dl

מבוגר ♂ 3.5-7.2 mg/dl

♀ 2.4-6.4 mg/dl

 חזרה למעלה

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014